News

26 June 2013

Gespreksnotitie AMS-IX ten behoeve van het rondetafelgesprek d.d. 26/6/13 van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over de praktijken, gevolgen en wettelijke kaders inzake het aftappen van persoonsgegevens

Rol en belang Internet Exchanges in de internet-infrastructuur

Het internet is een netwerk van netwerken, gebaseerd op het gebruik van het Internet Protocol (IP). Wereldwijd zijn er circa 45.000 verschillende autonome IP-netwerken die afwisselend de functie van eindgebruikerstoegang, content, website hosting, applicaties en transport hebben. Het is niet haalbaar…

Read more »

11 June 2013

Officiële reactie AMS-IX op mediaberichten en kamervragen over aftappen internetverkeer

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) is de afgelopen dagen meerdere keren in de media en op sociale mediakanalen genoemd als mogelijke locatie voor overheidsinstanties om internetverkeer af te tappen. Er zijn zelfs kamervragen over AMS-IX gesteld door SP-kamerlid Van Raak aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties. Eén van…

Read more »

20 March 2013

ZKH Prins Willem-Alexander bezoekt AMS-IX bij Equinix

Amsterdamse internetinfrastructuur wereldwijd van groot economisch en maatschappelijk belang

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) ontving op woensdag 20 maart Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje voor een werklunch en rondleiding in Equinix' datacenter AM3 Science Park Amsterdam. In het hart van de digitale economie liet hij zich –…

Read more »

@AMS_IX