28 September 2013

Meerderheid AMS-IX-leden steunt opzet juridische entiteit in de VS

Ams-ix_logo_rgb_transparent_onlight%20newsletter

Zoals afgelopen week aangekondigd, heeft de Raad van Bestuur van de AMS-IX vereniging voorgesteld om een juridische entiteit in de Verenigde Staten op te zetten, voor mogelijke uitbreiding naar de VS. In een buitengewone Algemene Ledenvergadering op 27 september hebben de AMS-IX-leden met een meerderheid van stemmen de opzet van een juridische entiteit in de VS goedgekeurd.

Met het Open-IX initiatief werd AMS-IX recent de mogelijkheid geboden om uit te breiden en Internetknooppunten te ontwikkelen in de VS. Vertegenwoordigers van in de VS gevestigde content providers, telecomoperators – onder wie veel AMS-IX-leden of -klanten – en andere partijen in de Internetindustrie, zoals datacenters, hebben dit initiatief in de VS opgezet. Doelstelling van het initiatief is het stimuleren van de ontwikkeling van neutrale en gedistribueerde Internet exchanges en het reduceren van de complexiteit van IP interconnectie en kosten in de VS. In de VS is dit gecompliceerder en duurder dan in Europa, waar het neutrale en gedistribueerde Internet exchange-model meer gemeengoed is.

Onze doelstelling om de operationele activiteiten van het bedrijf in het buitenland uit te breiden is in lijn met onze Lange Termijn Commerciële Strategie (LTCS), die in eerdere Algemene Ledenvergaderingen door onze leden is goedgekeurd. Desondanks heeft het bestuur aan de leden voorgesteld om een juridische entiteit in de VS op te zetten om de mogelijke risico’s voor de AMS-IX B.V. en klanten en leden van de vereniging AMS-IX te minimaliseren.

Met de goedkeuring van onze leden, zal de Raad van Bestuur van de AMS-IX vereniging de formatie van een juridische entiteit in de VS verder onderzoeken. De beste mogelijke structuren voor het opzetten van deze juridische entiteit zullen worden bekeken en met onze leden worden gedeeld. De structuur dient de huidige operationele activiteiten van de AMS-IX B.V. en de klanten en leden van de AMS-IX vereniging te beschermen tegen commerciële, juridische, financiële en technische risico’s en meest specifiek tegen interceptie-activiteiten door de overheidsinstanties in de VS.

Notitie:
De elektronische stemomgeving – waarvoor de vertegenwoordigende AMS-IX-leden individueel worden uitgenodigd – opende op 27 september, 24:00 uur en sloot op 28 september, 24:00 uur. De elektronische stemming werd uitgevoerd door BigPulse, een notarieel goedgekeurde omgeving voor elektronisch stemmen.